Собствена централа в град Пловдив:

 

Проект паркинг в град Панагюрище: